Vocar Kopaonik - Prirodne vocne rakije
OĆAR KOPAONIK D.O.O. Brus, je porodično preduzeće koje se nalazi na istočnoj padini Kopaonika. 

Delatnost preduzeća je gajenje voćnjaka i prerada voća u voćne rakije.Tradicija i iskustvo generacija vlasnika preduzeća u pečenju rakije, staro preko jednog veka, primenjeno u proizvodnji, obezbedjuju proizvodima poseban kvalitet. 

Voćne rakije su prirodne, bez upotrebe veštačkih aroma i aditiva, o čemu se stara i garantuje vlasnik preduzeća Dragan Raičević. 

Voće, pretežno iz ovog regiona, rukom se bere, pažljivo odabira, od voćnih plodova odvaja koštica, semenka, semenska loža i preradjuje u voćnu kašu koja se po završenoj fermentaciji destiliše u bakarnim kazanima. Ovakvim tehnološkim procesom postiže se visok kvalitet voćnih rakija sa izuzetno prijatnim ukusom voća. 

Potvrda visokog kvaliteta voćnih rakija su mnogobrojna priznanja i medalje osvojene na internacionalnim sajmovima (Novi Sad, Beograd, Leskovac i Brisel). Počev od 2001. godine, na pomenutim sajmovima, proizvodi su nagradjeni sa 20 zlatnih i 13 srebrnih priznanja. 


pština Brus se prostire u centralnom delu jugoistočne Srbije i pokriva  površinu od preko 600 km2. 
Brus je gradić smešten na istočnim padinama Kopaonika, između reka Rasine i Graševke. Na 510 m nadmorske visine. Poznat kao vazdušna Banja, Brus se nalazi na raskrsnici puteva za Kopaonik, Kruševac, Aleksandrovac, Jošanicku i Vrnjacku Banju. Od Beograda je udaljen 250 km. 

Opština Brus ima bogatu prošlost, o čemu svedoče brojni kulturno-istorijski spomenici: manastir Lepenac iz 15. veka, ostaci manastira Milentija iz 14. veka, srednjovekovni grad Koznik, crkva i svetilište Metođe iz 3. veka, crkva sv. Preobraženja u Brusu iz 1836. godine. Brus je bio svedok ne tako poznatog događaja u Srpskoj istoriji kada je kralj Milan Obrenović sazvao sve kraljeve i vojskovođe tada susednih država kraljevine Srbije i pozvao ih u pakt protiv neprijatelja. Sve se to zbilo u zgradi današnjeg Kulturnog Centra (u starom delu zgrade). Brus je takođe poznat i po predivnim pejzažima, a naravno tu je i veliki potencijal za seoskim turizmom. Za obolele Brus pruža različite vidove terapija. Tu je naj blagotvornija termomineralna voda koja leči reumatske i kožne bolesti kao i čist i svez planinski vazduh. Toplina banjske vode je 22 stepena celzijusove skale.   

Opština Brus zahvata  severo-istočne padine Kopaonika, koje se od njegovog glavnog grebena spuštaju prema dolini Rasine i Kruševačkoj kotlini. Ona se graniči sa opštinama Blace, Kruševac, Aleksandrovac, Raška, Leposavić i Kuršumlija, koje sve zajedno čine svojevrsnu prirodnu celinu - Kopaonički masiv.

Kopaonik (poznat i kao Srebrna planina) je najveći planinski masiv u Srbiji koji se pruža od severozapada ka jugoistoku dužinom od oko 75 km, dosežući u srednjem delu širinu od oko 40 km. Jedan njegov deo je zaštićena zona pod imenom Nacionalni park Kopaonik u okviru koga postoji veći broj zaštićenih prirodnih celina, a na njemu se nalazi i najveći skijaški centar u Srbiji. Njegov najviši vrh je Pančićev vrh sa 2017m nmv. na kome se nalazi mauzolej čuvenog srpskog prirodnjaka po kome je dobio ime. Ceo masiv je dobio naziv po velikom rudnom bogatstvu koje je na njemu eksploatisano još od srednjeg veka, a na njegovom širem prostoru je smešten čitav niz kulturno-istorijskih spomenika iz perioda od XII do XV veka. Zahvaljujući razvijenom turističkom centru sa savremenim hotelima i pratećim objektima, Kopaonik predstavlja jednu od najpopularnijih turističkih destinacija u Srbiji. 

Na Kopaoniku je najrasprostranjenija raskomadana šumsko-pašnjačka zona središnje Srbije. Na višim delovima je četinarska smrčeva i jelova, a po stranama bukova i hrastova šuma. 

Sa susednim opštinama i šire povezana je dobrom mrežom regionalnih i lokalnih puteva. Regionalni putevi su: Rekovac – Stopanja – Brus - Kuršumlija, Kruševac – Blace - Beloljin, Razbojna – Brus - Vrnjačka Banja, Kruševac – Aleksandrovac - Jošanička Banja - Biljanovac, Brzeće – Kopaonik - Jošanička Banja. Udaljenost Brusa od značajnih pravaca auto-puta i magistralnih puteva je sledeća: od auto-puta Beograd - Niš - 75 km., od magistralnog puta Kruševac - Kraljevo - 44km., od magistralnog puta Kraljevo – Raška - Kosovska Mitrovica - 43 km., a od magistralnog puta Niš - Priština - 40 km. Najbliže železničke stanice su: Stopanja – 30 km., Beloljin – 40 km. i Kruševac – 50 km. Najbliži aerodrom je Niš, udaljen 98 km. 

Geografski položaj, prirodni i drugi uslovi ostavili su ovu opštinu izvan intenzivnijih razvojnih tokova, što je uslovilo permanentnu migraciju stanovništva u druge, razvijenije delove zemlje. Po popisu iz 1948. godine na ovom području je živelo 35.000 stanovnovnika, a po popisu iz 1991. godine 21.327 stanovnika.

Kao posledica neadekvatnog privrednog razvoja, poljoprivreda, u svom primarnom i preradnom obliku, postala je oslonac privrednog razvoja ovoga kraja. Većina stanovništva bruske opštine, čak dve trećine, živi od poljoprivrede. Na području opštine poljoprivrednom proizvodnjom se bavi oko 4.160 poljoprivrednih gazdinstava, koja su manje okrenuta ratarstvu, a većim delom voćarstvu. 
Sa druge strane, prirodne karakteristike područja i nedovoljan industrijski razvoj omogućili su proizvodnju potpuno zdrave hrane, jer se radi o ekološki čistom prostoru, gde se tradicionalno mineralna djubriva vrlo malo upotrebljavaju, a najveći broj domaćinstava nikada nije primenilo herbicide ni na jednoj kulturi. To ovo područje čini izuzetno pogodnim za realizaciju ovog programa, koji za svoj cilj ima proizvodnju visoko kvalitetnog voća i preradu voća u rakiju vrhunskog kvaliteta. 

Mikrolokacija prizvodnog programa "VOĆAR KOPAONIK" D.O.O. je selo Strojinci, na istočnim padinama Kopaonika okruženo selima Lepenac, Igroš, Žilinci, Zlatari, Kovioci i Dupci.

Tereni su u podkopaoničkom kraju blizu jezera Ćelije sa dosta okolnih šuma i dovoljno sunčanih dana u prolećnom i letnjm periodu kao i optimalnom količinom snega i padavina u toku godine.

S' obzirom na povoljne klimatske uslove i terena za gajenje voća, voće sa ovog područja i sa područja od kojih ovo preduzeće vrši nabavku voća od svojih kooperanata se odlikuje većim sadržajem šećera tj. sa optimalnim odnosom šećera i kiselina. Voće sa tih lokaliteta takođe ima veću otpornost prema bolestima i visok sadržaj aromatičnih materija sa prepoznatljivim ukusom boća sa tih područja. 

 
Počеtna | O nama | Proizvodi | Sajmovi i takmičenja | Medalje i priznanja | Galerija | Kontakt
find us on facebook
© Voćar Kopaoni d.o.o. All Rights Reserved. Powered by ROOM.